Pokud Vám zboží z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, máte nárok vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od zakoupení zboží. Do balíčku přiložte informaci, kde uvedete, na jaký účet chcete zaslat zpět peníze.

Nezapomeňte přiložit originál nebo kopii nákupního dokladu (faktura) a zboží odešlete na adresu:

Ing. Kamila Muchová
Milíkov 341
739 81

 

Reklamační řád

I.
Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením nákupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

II.
Postup při uplatnění reklamace

Zákazníkům doporučujeme obrátit se na nás nejprve telefonicky nebo emailem, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.

Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět.

Vytiskněte a vyplňte formulář pro uplatnění reklamace.

Nezapomeňte přiložit originál nebo kopii nákupního dokladu (faktura) a zboží odešlete na adresu:

Ing. Kamila Muchová
Milíkov 341
739 81